Per Jørgen Olafsens hjemmeside


Velkommen som gjest på mitt nettsted !!
Dersom du har kommentarer eller spørsmål til noe av det du finner her, så er det hyggelig om du sender meg en e-postmelding.

Hovedsider

Europeisk politikk
Nordisk lokalstyre
Italiensk samfunnsliv
Europeisk satellittkringkasting
Personlig side
English version

FORMÅL


Hensikten med mitt nettsted er å gi en samlet oversikt over nettbasert informasjon, som ellers ofte kan være tilfeldig eller mangelfullt presentert. De fire hovedtemaene jeg presenterer har dels sammenheng med mitt yrke og dels mine hobbier!

Nettstedet er bygget opp omkring 5 hovedsider:

  1. europeiske politiske institusjoner, partier, organisasjoner og forskningsorganer,
  2. nordisk lokalstyre,
  3. italiensk samfunnsliv,
  4. satellitt-basert kringkasting,
  5. en side som forteller litt om hvem jeg er.

Ved utformingen av sidene har jeg lagt hovedvekt på det informative innholdet og mindre vekt på bruk av avanserte, grafiske virkemidler. De fleste av sidene finnes i to-språklig versjon: norsk og engelsk; enten som separate språksider eller som kombinerte sider, med engelsk tekst satt i kursiv. På bunnen av hver side finnes det en «meny-linjal», som gir mulighet for å navigere mellom undersider.

Jeg håper du får et hyggelig og nyttig besøk på mitt nettsted!!

med vennlig hilsen
Per Jørgen Olafsen


Toppen av denne sida
Top of this page
Hjemmeside
Home page


URL: http://www.perjol.net/index.html
©1994-2007 Per Jørgen Olafsen / perjol@yahoo.no
Have your own WatchMouse keep an eye on your site!
   Search this site      powered by FreeFind