Europeisk politikk

European politicsInnhold

Contents

Nord-Europa/ Northern Europe
Danmark
Denmark
Finland
Finland
Island
Iceland
Norge
Norway
Sverige
Sweden

Vest-Europa/ Western Europe
Belgia
Belgium
Frankrike
France
Irland
Ireland
Luxembourg
Luxembourg
Monaco
Monaco
Nederland
Netherlands
Storbritannia
United Kingdom

Sentral-Europa/ Central Europe
Liechtenstein
Liechtenstein
Polen
Poland
Slovakia
Slovakia
Sveits
Switzerland
Tsjekkiske republikk
Czech Republic
Tyskland
Germany
Ungarn
Hungary
Østerrike
Austria

Sør-Europa/ Southern Europe
Albania
Albania
Andorra
Andorra
Bosnia-Hercegovina
Bosnia-Hercegovina
Hellas
Greece
Italia
Italy
Jugoslavia
Yugoslavia
Kroatia
Croatia
Kypros
Cyprus
Makedonia
Macedonia
Malta
Malta
Portugal
Portugal
San Marino
San Marino
Slovenia
Slovenia
Spania
Spain
Vatikanstaten
Vatican State

Øst-Europa/ Eastern Europe
Bulgaria
Bulgaria
Estland
Estonia
Hviterussland
Belarus
Latvia
Latvia
Litauen
Lithuania
Moldova
Moldova
Romania
Romania
Russland
Russia
Tyrkia
Turkey
Ukraina
Ukraine

Ikke-europeiske land/ Non-European countries
Australia
Australia
Canada
Canada
New Zealand
New Zealand
USA
USA

Diverse/ Various
Internasjonale organisasjoner
International organizations
Alternative nettsteder
Alternative Web sites

FORMÅL
Formålet med dette nettstedet er å gi lenker til offisielle nettsteder for politiske institusjoner, partier, organisasjoner og vitenskapelige forskningsorganer i Europa. Organene er presentert alfabetisk, etter nasjonale regioner.
Jeg forstår «offisielt nettsted» som en tjeneste drevet av organet selv eller etter eksplisitt avtale med organet. Symbolet «(?)» foran organets navn indikerer tvil om det er tale om et offisielt nettsted. Dersom du har kommentarer, tilføyelser eller spørsmål til noe av det du finner her, så er det hyggelig om du sender meg en e-postmelding.

PURPOSE
The purpose of this site is to supply links to official Web sites for political institutions, parties, organizations and scientific research bodies in Europe. The units are listed in alphabetical order, after national regions.
My definition of an «official Web site» is a Web service run by the unit itself or based on an explicit arrangement with the unit. The symbol «(?)» in front of the unit's name indicates doubt if this actually is an official Web site. If you have any comments, supplements or questions regarding what you find here, you're most welcome to send me an e-mail
.


Naviger på undersidene/ Navigate on the sub pages
Nord-Europa
Northern Europe
Vest-Europa
Western Europe
Sentral-Europa
Central Europe
Sør-Europa
Southern Europe
Øst-Europa
Eastern Europe
Utenfor Europa
Outside Europe
Diverse
Various
Toppen av denne sida
Top of this page
Hjemmeside
Home page


URL: http://www.perjol.net/epolitikk/index.html
©1997-2007 Per Jørgen Olafsen / perjol@yahoo.no
   Search this site      powered by FreeFind